• Projektai investicijoms į žemės ūkio valdas – pirmumo eilėje (2015 m. liepos 22 d.)

  Š. m. birželio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paraiškų rinkimo terminas. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.

   

  PARAIŠKŲ ATRANKOS PIRMUMO EILĖ

   

  Gautų parai& …

 • Parama miško veisėjams mokama už medžių rūšis (2015 m. liepos 22 d.)

  Valstybė ir Europos Sąjunga (ES) skatina miškų veisimą ir teikia finansinę paramą tokius projektus įgyvendinantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiemet parama mokama už medžių rūšis, o ne kategorijas, kaip buvo iki šiol.

   

  Ši veikla finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvyvingumo gerinimą“ veiklos …

 • Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 procentus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

  Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 procentus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

   

   

                        2014 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1380patvirtino naują Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už …

 • Nuo liepos 1 d. – parama miškui įveisti

  Šių metų liepos 1 d. pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

   

  Paraiškos miškui įveisti bus renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki š. m. rugpjūčio 31 d.  Šiam parai& …

 • Smulkiesiems ūkininkams – 4 mln. eurų paramos (2015-04-22)

  Žemės ūkio ministerija primena, kad nuo balandžio 1 iki birželio 30 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Priemonei 2015 m. skiriama 4 mln. eurų parama.

  „Smulkieji ūkiai mums yra labai svarbūs, todėl sukūrėme jiems aiškias ir paprastas paramos taisykles, kad kuo daugiau ūkių galėtų pasinaudoti parama, sustiprėti, modernizuotis ir …

 • Pagalba ūkininkaujantiesiems „Natura 2000“ vietovėse (2015-05-25)

  Asmenys, ūkininkaujantys arba turintys miško ekologinio tinklo „Natura 2000“ vietovėse, gali pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamą finansinę paramą.

   

  Deklaruodami pasėlius bendrojoje paraiškoje pareiškėjai gali prašyti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.

   

  Kaip ir …

 • Auginantiems ir veisiantiems žuvis – paramos galimybės (2015-05-15)

  Š. m. gegužės 11 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti akvakultūros tvenkiniuose 2015–2020 metais taisyklės.

   

  Siekiant plėtoti aplinkosaugos funkcijas atliekančią akvakultūrą, numatyta remti akvakultūros veiklą, įskaičiuojant aplinkos, biologinės įvairovės išsaugojimą ir gerinimą, taip pat kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų elementų tvarkymą.

   

  Į auginantiems ir veisiantiems žuvis skirtą …

 • Sudaryta jaunųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė (2015-05-12)

  Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ administracinį tikrinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.

   

  Paraiškos pagal minėtą veiklos sritį buvo renkamos nuo š. m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. Jaunieji šalies ūkininkai itin susidomėjo šia veikla ir …

 • Parama ekologiniams ūkiams – pagal naujas taisykles (2015-05-08)

  Žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaruojantys ūkininkai bei juridiniai asmenys, užsiimantys ar planuojantys užsiimti ekologiniu ūkininkavimu, gali kreiptis Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamos finansinės paramos. Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į šiemet pakitusius reikalavimus paramai gauti.

   

  Iki šių metų birželio 15 d. vykstančio pasėlių deklaravimo metu pareiškėjai, pateikę bendrąją paraišką, gali prašyti paramos už plotus …

 • Į tarptautinę parodą „EXPO 2015“ Milane jau parduoti 8 milijonai bilietų

  Ar pasaulinė paroda prilygsta Olimpinėms žaidynėms? Tie, kurie ruošiasi tarptautinei „Expo“ parodai, tikriausiai tam pritartų. Jau netrukus „Expo 2015“ atvers duris lankytojams iš viso pasaulio.

  Gegužės 1-ąją prasideda bene didžiausia tarptautinė paroda ,,Expo 2015“. Pirmoji pasaulinė paroda buvo surengta 1851 metais Londone. Apkeliavusi bene visą pasaulį šiemet ji rengiama Italijos mados sostinėje Milane. Parodoje dalyvauja 145 pasaulio …

 • Patvirtintos KPP priemonės taisyklės (2015-04-23)

  Š. m. balandžio 21 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės.

   

  Šiuo KPP paraiškų rinkimo etapu priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Investicijos į materialųjį turtą“ įgyvendinti skirta 178 952 000 Eur ( …

 • Bitininkams – žinia apie skirtą paramą (2015-04-15)

  Dalis Lietuvos bitininkų, praėjusių metų pabaigoje Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikusių paramos paraiškas, jau sulaukė pranešimų apie paramos skyrimą.

   

  Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintus paramos gavėjus šią savaitę pasiekė pirmosios žinutės apie paramą, paskirtą pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones. 2015 m. parama atiteks 793 bitininkystės sektoriaus atstovams.

   

  Daugiausia parei& …

 • Smulkiųjų ūkių gyvybingumą skatina ES parama (2015-04-14)

  Ūkius modernizuoti ir padidinti jų konkurencingumą siekiantys smulkieji ūkininkai gali kreiptis dėl Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos. Ji skiriama naujai žemės ūkio technikai ir įrangai pirkti, gamybinių pastatų statybai ar rekonstrukcijai, infrastruktūrai sutvarkyti, gyvuliams, daugiamečiams augalams įsigyti. Priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, pareiškėjui išmokama 50 proc. paramos sumos.

   

  Dauguma šalies ūkininkų dirba smulkiuose ūkiuose. Lietuvos kaimo …

 • Prasideda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas (2015-04-13)

  2015 m. balandžio 13 d. prasideda žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas.

   

  Pasėlių deklaravimo metu pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų plotus, gyvulius (mėsinius galvijus, pienines karves, pieninių veislių bulius, mėsines avis ir pienines ožkas), pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes, taip pat išmokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų …

 • Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti (2015-04-09)

  Kaimo gyventojai, norintys pasikeisti asbesto stogus, turėtų suskubti. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ rinks iki balandžio 30 d.

   

  Primename, kad paraiškos renkamos ne tik NMA teritoriniuose skyriuose, bet ir rajonų savivaldybių centruose pagal numatytą grafiką nuo 9 iki 12 val. Paskirtu laiku savivaldybėse parei& …

 • Jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas (2015-04-02)

  Jaunieji šalies ūkininkai nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

   

  Ūkininkas turi tapti aktyvus

   

  Pagal naujos KPP reikalavimus ūkininkas privalo tapti aktyvus ne vėliau kaip per …

 • KPP paraiškų surinkimo grafikas 2015 metų

  Š. m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones paraiškų priėmimo 2014–2015 m. tvarkaraštis.

   

  Su paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones paraiškų priėmimo 2014–2015 m. tvarkaraščiu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

 • NUO GEGUŽĖS 01 D. ĮSIGALIOJO NAUJAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ĮSIGIJIMO ĮSTATYMAS IR MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI

  LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2014-04-29 pasirašė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo ir jį lydinčiųjų įstatymų pakeitimus, kuriais įtvirtinami dirbamos žemės ir miškų įsigijimosaugikliai. Šalies vadovė neatsižvelgė į gausią kritiką vadinamiesiems "saugiklių įstatymams" ir  Sei­mo Lietuvos liberalų sąjūdžio partijos frakcijos pra­šymą juos ve­tuo­ti, kaip galimai prieštaraujančius Konstitucijai ir ribojanč …

 • Priimtas papildomas 5% pajamų mokestis skirtas miškų savininkams

   2014-01-23 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Miškų įstatymo pataisas, kurios numatys, kad privatūs miškų savininkai privalės mokėti papildomą 5% pajamų mokestį už parduotą žaliavinę medieną ir nukirstą mišką, kuris būtų skirtas miško kelių priežiūrai, priešgaisriniams įrenginiams, sausinimo sistemoms. Už tokias Miškų įstatymo pataisas balsavo 72 valdančiosios koalicijos nariai, prieš balsavo 1, susilaikė 4. Opozicija protestavo …

 • ...
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5