• Patvirtintas KPP paraiškų priėmimo grafikas 2016 m. (2015-12-22)

  Š. m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 m. grafikas.

   

  Paraiškų priėmimo grafike numatytas paraiškų rinkimas pagal daugiau kaip 35 KPP priemones ar veiklas. 

   

  Pirmosios paraiškos 2016 m. pradedamos rinkti nuo vasario 1 d. Nuo šios dienos paraiškas paramai gauti bus …

 • Lietuvos bitininkai kviečiami teikti paraiškas nuo 2015 m. lapkričio 23 d.

  Bitininkystės sektoriaus atstovai nuo š. m. lapkričio 23 d. iki 2016 m. sausio 8 d. gali kreiptis paramos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones.

   

  Skirta paramos suma programai įgyvendinti 2016 metais siekia 624 462 Eur.

   

  Daugiausiai lėšų skirta priemonėms „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ (199 324 Eur), „Bičių šeimų atnaujinimas“ (169 102 Eur). Šiek …

 • Pieno perdirbėjams – 20 mln. eurų paramos lėšų

  Pieno perdirbimu ir rinkodara užsiimančios įmonės jau gali teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramai gauti. Į paramą pretenduojantys juridiniai asmenys turi pateikti detalų verslo planą.

   

  Pieno perdirbėjų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ …

 • Jauniesiems ūkininkams svarbu surinkti daugiau balų

  Nuo lapkričio 16 iki gruodžio 18 d. vyks antrasis paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Jaunieji ūkininkai, ketinantys pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamą finansinę paramą, skirtą įsikurti ir pradėti ūkininkauti, raginami atidžiai išnagrinėti pakeistus atrankos kriterijus ir įvertinti atitikties …

 • Lietuva ir Izraelis: religijos skirtingos, bet požiūriai į gerą maistą sutampa (2015-10-21)

   Izraelis, viena seniausių žemdirbiškų šalių pasaulyje, maisto produktų importui kelia ypač didelius reikalavimus. Lietuviški produktai Izraelyje jau atpažįstami – į šią rinką mūsų įmonės eina vis užtikrinčiau plėsdamos produkcijos realizavimo kanalus. Apie bendradarbiavimo ryšius, inovacijas žemės ūkyje ir maisto pramonėje bus daug kalbama šią savaitę Izraelyje vyksiančiame Pasaulio lietuvių ekonomikos forume, kuriame dalyvauja ir Žemės ūkio …

 • Apskaičiuota 2015 metų susietoji parama už pienines karves (2015-10-21)

  Informuojame, kad ŽŪIKVC apskaičiavo 2015 metų susietąją paramą už pienines karves. Paramos dydis – 80 Eur už pieninę karvę. Informacija apie apskaičiuotas paramos sumas perduota NMA, kuri nuo spalio 16 dienos pradės vykdyti avansinius mokėjimus (70 proc. – 56 Eur už pieninę karvę). Parama apskaičiuota 34 852 valdos valdytojams, apskaičiuota paramos suma 22 250 627,2 Eur. Plačiau apie paramos apskaičiavimą skaitykite čia.

  http://www.vic.lt

 • Plantacinius miškus leidžiama veisti tik ne miško žemėje (2015-10-21)

  Aplinkos ministras neseniai patvirtino Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimus. Jie buvo būtini birželį Seime priimtų Miškų įstatymo pakeitimų įgyvendinimui.

  Priimti Miškų įstatymo pakeitimai miškų funkcinę klasifikaciją papildė nauja miškų grupe – plantaciniais miškais. Tokių miškų auginimo tikslas – gauti kuo greičiau ir kuo daugiau medienos, taip padidinant žaliavinės medienos pasiūlą medienos pramonei ir energetikai. …

 • Užregistruota Miškų įstatymo pataisa dėl 5 proc. mokesčio atšaukimo (2015-10-20)

  Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija siūlo naikinti privačių miškų savininkams nuo 2015-ųjų įvestą neproporcingą ir perteklinę mokestinę naštą, kuri neigiamai paveikė lietuviškos medienos rinką, sumažino medienos pasiūlą ir padidino importą iš kaimyninių šalių.

   

  Parlamentarai Eugenijus Gentvilas, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Arminas Lydeka, Vitalijus Gailius, Gintaras Steponavičius, Eligijus Masiulis, Šarūnas Gustainis, Kęstutis Glaveckas, Andrius …

 • Patikslintos miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (2015-10-15)

   2015 m. spalio 14 d., įsigaliojo Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pakeitimai, patvirtinti aplinkos ministro 2015-10-13 įsakymu Nr. D1-737. Dauguma pakeitimų yra redakcinio pobūdžio.

   

  ĮSAKYMAS

  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-406 „DĖL MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ IR VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

   

  2015 m. spalio 13 d. Nr. D1-737 …

 • Naujienos biodegalų gamintojams (2015-10-15)

  Praėjusią savaitę įsigaliojo žemės ūkio ministro patvirtinti Paramos biodegalų gamybos plėtrai programos pakeitimai, aktualūs ne tik pareiškėjams, bet ir gaunantiems paramą pagal šią programą.

   

  Biodegalų ir rapsų aliejaus gamintojų paraiškos gauti paramą renkamos nuo šių metų spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.

   

  Naujovės pretendentams gauti paramą

   

  Pagalbos gavėjams kompensuojamos žaliavos įsigijimo (išauginimo) išlaidos, …

 • Svarbu keičiantiems asbestinę stogo dangą (2015-10-15)

  Kaimo vietovių gyventojai, kurie pavasarį kreipėsi dėl Europos Sąjungos ir valstybės teikiamos paramos senai asbestinei stogų dangai pakeisti, prieš pradėdami stogo dangos keitimo darbus dar kartą turėtų atkreipti dėmesį į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos srities „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklėse numatytus paramos teikimo reikalavimus.

   

  Tinkamos finansuoti išlaidos

   

  Pagal veiklą & …

 • Informacija ekologinio ūkio savininkams (2015-10-05)

  Žemės ūkio rūmai organizuoja mokymo kursus ūkio subjektams, ketinantiems pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę, pagal mokymo programą EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO PAGRINDAI (kodas - 396185007).

   

  Mokymo programos trukmė – 24 akad. val.

  Registruotis į mokymus galite el. būdu, pasirinkdami 5 numeriu pažymėtą mokymo programą http://www.zur.lt/paslaugos/organizuojami-mokymai 

   

  Atsižvelgiant į poreikius, numatome mokymus vykdyti atskiruose rajonuose, taip paty …

 • Nuo spalio 1 įsigaliojo Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimai (2015-10-01)

  Seimui 2015 m. birželio 23 d. priėmus Miškų įstatymo pataisas (XII-1839), Miškų departamento Miškininkystės skyrius parengė Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimo projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti minėto įstatymo nuostatas dėl IVB miškų grupės (trumpo kirtimo amžiaus plantacinių miškų) veisimo, atkūrimo ir tręšimo reikalavimų. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimus aplinkos ministras patvirtino 2015 m. rugsėjo 24 d. į …

 • Nustatytas tiesioginių išmokų avansinis dydis (2015-10-05)

  Nuo š. m. spalio 16 d. pradedamas mokėti avansas vienkartinės išmokos už 2015 m. deklaruotus plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus. Taip pat bus mokama avansinė išmokos už pirmuosius hektarus, susietosios išmokos už baltyminius augalus, susietosios paramos už pienines karves, išmokos jauniesiems ūkininkams dalis. Avansai sudarys iki 70 proc. numatytų išmokų bendrų sumų.

   

  Informuojame, kad Nacionalinė …

 • Spalio 1 d. įsigaliojo naujos Miško kirtimų taisyklės (2015-10-01)

  Vakar, spalio 1 d. įsigaliojo nauja Miško kirtimų taisyklių redakcija, patvirtinta aplinkos ministro 2015-09-30 įsakymu Nr. D1-690. Naujosios taisyklės įnešė nemažai esminių pakeitimų miško kirtimų reglamentavime.

  Naujosios taisyklės parengtos atsižvelgiant į LR Seimo 2015 m. birželio 23 d. priimto Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymo nuostatas, 2013-2015 …

 • Kviečia į mokymus sėklintojams (2015-10-01)

  Šiuo metu Lietuvoje gyvulių sėklinimo paslaugas gali teikti licencijas turintys 458 gyvulių sėklintojai. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, norėdama supažindinti su naujovėmis, visus sėklintojus kviečia į mokymus.

  Nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 8 d. įvairiuose Lietuvos miestuose vyks mokymai gyvulių sėklinimo, gyvulių porų parinkimo temomis. Mokymų dalyviai taip pat susipažins su pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėmis …

 • Lietuvos ūkininkus pasieks daugiau kaip 442 mln. eurų išmokų (2015-09-28)

  Išmokų už pasėlius (pagrindinė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus, susietoji išmoka už baltyminius augalus) bei pienines karves avansai bus pradėti mokėti nuo spalio 16 dienos. Avansinių išmokų dydžiai sieks iki 70 proc. numatytų išmokų bendrų sumų. Likusios išmokų dalys bus pradėtos mokėti nuo gruodžio 1 d. ir bus išmokėtos iki kitų metų balandžio 30 d. Bendra už 2015 m. išmokėtina ES tiesioginių išmokų suma Lietuvos ū …

 • Šiemet prognozuojamas didžiausias derlius (2015-09-25)

  2015 metais prognozuojamas didžiausias derlius – 5,9 mln. t grūdinių augalų, tarp jų  5,5 mln. t javų. Palyginti su 2014 metais, derlius turėtų didėti 10,5 proc. Padidėjimas tūrėtų būti gautas pasėlių didėjimo bei struktūros pasikeitimo sąskaita. Nors javų pasėlių plotai keitėsi nežymiai, tačiau užsėta net 43 proc. daugiau žiemkenčių. Dėl jų didesnio derlingumo ir bus gautas didesnis derlius. Daugiausiai prognozuojama gauti kviečių (daugiau kaip 21 proc.) – 3,9 mln. t, tuo …

 • Paraiškų pirmumo eilių neprireiks (2015-09-10)

  Š. m. rugpjūčio 31 d. baigtos rinkti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ dvi veiklos sritis paraiškos. Atlikus pateiktų paraiškų administracinį tikrinimą, paaiškėjo, kad skirtų paramos lėšų pakanka, todėl paraiškų pirmumo eilių neprireiks.

   

  Rugpjūčio 3–31 d. paraiškų pagal KPP priemonės „ …

 • Sudarytos miškininkų paraiškų pirmumo eilės (2015 m. liepos 24 d.)

  Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko miškininkų pateiktų paraiškų administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė jų pirmumo eiles.

   

  Paraiškų pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ pirmumo eilė

   

  Paraiškų pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ pirmumo eilė

   

  Š. m. birželio 30 d. baigėsi …

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5