• Kaimo bendruomenės kviečiamos kreiptis paramos (2016-03-14)

  Nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d. kaimo bendruomenės ir jų asociacijos kviečiamos kreiptis paramos pagal 2016 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Iš viso bendruomenių projektams skirta 1 mln. eurų Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

   

  Vietos bendruomenės šiais metais raginamos įgyvendinti ne pelno siekiančius projektus, skirtus kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems …

 • Renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti (2016-03-04)

  Šiuo metu renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškas pagal supaprastintąsias taisykles gali teikti žemės ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 8 000 iki 50 000 Eur.

   

  Nacionalinės mokėjimo …

 • Mokama susietoji parama už gyvulius (2016-03-03)

  Nacionalinė mokėjimo agentūra kovo 1 d. pradėjo mokėti  susietąją paramą už 2015 m. valdoje laikomus mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninės veislės bulius, pienines ožkas. Per dvi pirmąsias kovo mėnesio dienas daugiau kaip 13,5 tūkst. ūkininkų pasiekė 5 mln. Eur išmokų.

   

  Kovo pirmąją dieną 13,4 tūkst. ūkininkų išmokėta per 4,5 mln. Eur susietosios paramos už 2015 m. laikomus gyvulius, kovo antrąją dieną – 363 pareiškėjus pasiekė beveik 0,5 mln. …

 • Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti (2016-03-02)

  Asbesto stogus pasikeisti norintys kaimo gyventojai turėtų suskubti, nes paraiškų surinkimo terminas jau įpusėjo. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ rinks iki š. m. kovo 31 d.

   

  Paraiškos priimamos ne tik NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, bet ir …

 • Parama melioracijos projektams (2016-02-29)

  Kviečiame teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Paraiškos renkamos nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d.

   

  Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Taip pat paraiškas …

 • Finansuojamos investicijos į žemės ūkio valdas (2016-02-19)

  Modernizuoti valdas norintys ūkininkai, žemės ūkio kooperatyvai, įmonės š. m. kovo 1–31 d. kviečiamos teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

   

  Šiuo paraiškų rinkimo etapu projektams įgyvendinti skirta 30 mln. Eur paramos lėšų. Paraiš …

 • Papildoma ES parama – sūriams privačiai saugoti (2016-02-18)

  Europos Komisija, siekdama stabilizuoti padėtį pieno sektoriuje, skiria tam ypatingą dėmesį. Pratęsus sūrių privataus saugojimo terminą, valstybėms, kurios šia priemone jau naudojasi, skirti papildomi kiekiai. Lietuvai suteikta 2616 tonų sūrių privataus saugojimo papildoma kvota. 2015 metų spalio mėnesį visoms ES šalims narėms Europos Komisija paskirstė 100 tūkst. tonų sūrių privataus saugojimo kvotą. Mūsų šaliai, kuriai ši schema yra ypač aktuali, buvo suteikta 1 163 …

 • Daugiamečių pievų ir ganyklų atkūrimo tvarka (2019-02-17)

  Vadovaujantis Europos Sąjungos reglamento nuostatomis, sumažėjus Lietuvoje daugiamečių pievų ir ganyklų plotui daugiau negu leistina, šį plotą privalu atkurti. Š. m. sausio pabaigoje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta daugiamečių ganyklų ir pievų atkūrimo tvarka. Ūkininkai, kurie yra įpareigoti atkurti išartus anksčiau buvusius daugiamečių pievų plotus,apie tai praėjusiais metais  buvo informuoti pranešimais.

   

  Reikalavimai atkurti i& …

 • Valstybinė miškų tarnyba parengė medynų tūrių skaičiavimo kompiuterinę programą (2015-02-05)

  Valstybinė miškų tarnyba parengė medynų tūrių skaičiavimo kompiuterinę programą, kuri atlieka šias funkcijas:

  1. Nenukirsto medyno tūrio pagal medžių rūšis skaičiavimą (biržės taksavimo lapas),

  2. Išmatuotų kelmų šaknies kaklelyje skersmens apskaičiavimą į skersmenį 1,3 m aukštyje,

  3. Medyno taksacinių rodiklių apskaičiavimą pagal relaskopinių barelių duomenis.

  Programą galima atsisiųsti čia.

  http://www.amvmt.lt

 • Pakoreguotas paraiškų priėmimo grafikas (2016-02-01)

  Š. m. sausio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 metais grafikas.

   

  Paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ūkininkai galės teikti dviem etapais. Pirmuoju paraiškų rinkimo etapu, kovo 1–31 d., paramos galės kreiptis ūkininkai, kurių ūkio …

 • Patvirtintas žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas (2016-01-01)

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones paraiškų priėmimo 2016 metais grafikas.

   

  Paraiškų teikimo grafike 2016 metais numatytas paraiškų rinkimas pagal 10 priemonių.

   

  Paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ pradedamos rinkti jau š. m. vasario 15 d. Paraiš …

 • Nuo vasario 1d. renkamos paraiškos asbesto stogams pasikeisti (2016-01-29)

  Kaimo gyventojai, norintys pasikeisti asbesto stogus, nuo pirmadienio (vasario 1 d.) iki 2016 m. kovo 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP)veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Šiais metais asbestinių stogų dangos keitimui skirta 1 931 000 eurų paramos.

   

  Parama – kaimo gyventojams

   

  Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ …

 • Kviečiame kreiptis paramos biodujų gamybai (2016-01-29)

  Nuo š. m. vasario 1 d. ūkininkai, mažos ir labai mažos įmonės gali kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės paramos biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Paraiškos paramai gauti Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose bus renkamos iki š. m. vasario 29 d. Šiam paraiškų rinkimo etapuiLietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai „Parama …

 • Generalinio urėdo interviu: kokį korupcijos mastą slepia Lietuvos miškai? (2016-01-26)

  Urėdijos ir valstybinių miškų sistema Lietuvoje neretai pavadinama korupcijos židiniu, tai įrodė ir neseniai STT nustatytas kyšininkavimo skandalas. Vis dėlto generalinis urėdas dr. Rimantas Prūsaitis mano, kad korupcijos yra visur, o nuo minėto skandalo visaip stengiasi atsiriboti. GRYNAS.lt interviu R. Prūsaitis atskleidžia savo viziją, kas padėtų įveikti korupciją.

   

  Neseniai generalinę miškų urėdiją sukrėtė skandalas, kai STT pareigūnai nustatė, kad už Utenos urė …

 • Kovo pirmoji – termino pabaiga darbams atlikti (2016-01-26)

  Ūkininkai, gaunantys išmokas pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones, privalo laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Primename darbus, kuriuos privalu atlikti iki kovo pirmos dienos.

   

  Teikdami paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti ūkininkai taip pat gali prašyti paramos pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones. 2015 m. dalis ūkininkų apsisprendė tęsti įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos …

 • Kvietimas 2016 m. vasario 1 - 20 d. teikti paraiškas dėl valstybės paramos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti (2016-01-26)

  Kviečiame 2016 m. vasario 1 - 20 d.  teikti paraiškas dėl valstybės paramos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

  Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (http://www.infolex.lt/ta/331280?ref=5&nr=1) skelbia kvietimą teikti …

 • Miškui įveisti teikiama parama nuo 2016 m. vasario 01 d. (2016-01-26)

  Š. m. vasario 1 d. – kovo 31 d. kviečiame teikti paraiškas gauti paramą miškui įveisti. Miško veisimo projektai finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ paramos lėšomis.

   

  Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 11 mln. Eur paramos lėšų. Paramos …

 • Kaip nepažeidžiant teisės aktų kirsti medžius ir kitus želdinius Jums priklausančiame sklype? (2016-01-26)

  Paskutiniu metu miško ir žemės savininkams kyla vis daugiau klausimų, kaip ir kada, nenusižengiant įstatymams ir kitiems teisės aktams, galima vykdyti kirtimus savininkui priklausančioje žemėje. Neretai ne iš piktos valios, o dėl nežinojimo, savininkai savo valdose išsikerta vos kelis medžius, o vėliau sužino, kad dėl netinkamai vykdytų kirtimų jiems gresia nemenka atsakomybė ir didžiulės baudos. Kad taip nenutiktų, prieš vykdant bet kokius kirtimo darbus reikėtų į …

 • Sodo teritorijose esanti valstybės žemė – už rinkos kainą (2016-01-20)

  Žemės ūkio ministerija teikia Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ pakeitimo“ projektą.

  Projektu siekiama užtikrinti, kad parduodamos mėgėjų sodo teritorijoje esančios bendrojo naudojimo valstybinės žemės, naudojamos bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai, vertė atitiktų rinkos vertę bei valstybinės žemės pirkėjams parduodamų minėtųjų valstybinės žemės sklypų, taip pat įsiterpusio ploto, jeigu laisvoje valstybinėje žemė …

 • Miškininkai kviečiami teikti paraiškas (2016-01-20)

  Š. m. vasario 1 d. – kovo 31 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

   

  Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktū …

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...