Spalio 1 d. įsigaliojo naujos Miško kirtimų taisyklės (2015-10-01)

Vakar, spalio 1 d. įsigaliojo nauja Miško kirtimų taisyklių redakcija, patvirtinta aplinkos ministro 2015-09-30 įsakymu Nr. D1-690. Naujosios taisyklės įnešė nemažai esminių pakeitimų miško kirtimų reglamentavime.

Naujosios taisyklės parengtos atsižvelgiant į LR Seimo 2015 m. birželio 23 d. priimto Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymo nuostatas, 2013-2015 m. vykusių pasitarimų miško kirtimų klausimais išvadas ir suinteresuotų institucijų ir organizacijų pateiktas pastabas, taip pat gautus pasiūlymus dėl redakcinio pobūdžio netikslumų ištaisymo arba tikslinimų, būtinų, siekiant išvengti skirtingo interpretavimo Miško kirtimų taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

Taisyklėse naujai reglamentuotas miško kirtimų vykdymas plantaciniuose miškuose, pagrandinių atrankinių miško kirtimų vykdymas II grupės miškuose, aiškiau reglamentuoti miško kirtimų vykdymo apribojimai saugomose teritorijose bei pakeisti kai kurie kiti kirtimų vykdymo reikalavimai.

 

Kviečiame įdėmiai susipažinti, nes pakeitimų gana daug:

 Naujosios kirtimų taisyklės

www.miskobirza.lt