Prasideda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas (2015-04-13)

2015 m. balandžio 13 d. prasideda žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas.
 
Pasėlių deklaravimo metu pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų plotus, gyvulius (mėsinius galvijus, pienines karves, pieninių veislių bulius, mėsines avis ir pienines ožkas), pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes, taip pat išmokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
 
Paraiškas galima teikti ne tik seniūnijose, bet ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis elektronine bankininkyste, deklaruoti gali savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
 
Deklaravimas baigsis 2015 m. birželio 15 d. Vėluojantieji pateikti paraiškas tai dar galės atlikti iki 2015 m. liepos 10 d., tačiau galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
Daugiau informacijos galite rasti skiltyje „Tiesioginės išmokos“.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         www.nma.lt