Plantacinius miškus leidžiama veisti tik ne miško žemėje (2015-10-21)

Aplinkos ministras neseniai patvirtino Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimus. Jie buvo būtini birželį Seime priimtų Miškų įstatymo pakeitimų įgyvendinimui.

Priimti Miškų įstatymo pakeitimai miškų funkcinę klasifikaciją papildė nauja miškų grupe – plantaciniais miškais. Tokių miškų auginimo tikslas – gauti kuo greičiau ir kuo daugiau medienos, taip padidinant žaliavinės medienos pasiūlą medienos pramonei ir energetikai. Ministro patvirtintuose Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimuose nustatyta, kokios medžių rūšys galės būti veisiamos plantaciniuose miško želdiniuose ir žėliniuose. Tai – įvairių rūšių beržai, juodalksniai, baltalksniai, drebulės, tuopos, maumedžiai ir šių medžių rūšių hibridai, eglės.

 

Pakeitus Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus apibrėžta, kur galės būti veisiami plantaciniai miškai. Jie galės atsirasti tik ten, kur miškas neaugo, arba plantacinių miškų kirtavietėse, išskyrus miško aikštes ir laukymes. Plantaciniai miškai negalės būti auginami susiformavusioje natūralaus miško aplinkoje, tad tam teks paieškoti žemės ūkiui netinkamų žemių. Aplinkos ministerijos miškų departamento specialistai paaiškina, kad greitai augančių vietinių medžių rūšių medynai, pavyzdžiui, gryni juodalksnynai ar beržynai, galės būti auginami ir normalaus kirtimo amžiaus, ir plantaciniuose miškuose. Tik veisiant šias medžių rūšis plantaciniuose miškuose Miško želdinimo ir žėlimo projekte turės būti nurodyta, kad šie miško želdiniai – plantaciniai, o miškas bus kertamas anksčiau, nei nustatyta IVA grupės miškams. Plantaciniuose miškuose bus galima taikyti įvairesnes miško auginimo technologijas, juos tręšti, veisti įvairių medžių rūšių, ne tik natūraliai augančių Lietuvoje, hibridus.

 

 

Nuostatuose taip pat pakeisti reikalavimai buvusio ir šalia augančių medynų selekcinei grupei, kai kirtavietė paliekama atželti. Šie reikalavimai netaikomi privatiems miškams. Patikslinta Miško želdinimo ir žėlimo projekto forma privatiems miškams ir šio projekto rengimo reikalavimai. Su patvirtintais Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais galima susipažinti ČIA.

 

www.miskobirza.lt