Pakoreguotos projektų pirmumo eilės (atnaujinta) (2016-03-25)

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad buvo pakoreguotos projektų pirmumo eilės pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) investicines priemones. Atliekant paraiškų atitikties taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams vertinimą, dalis paraiškų buvo įvertintos kaip netinkamos, dalis dėl sumažėjusios atrankos balų sumos prioritetinėje eilėje nukrito, kitas išregistravo patys pareiškėjai.

 
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai
 
Pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pradėtos vertinti paraiškos, kurios surinko 65 balus. Primename, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui, buvo vertinamos paraiškos, surinkusios 88–66 balus.
 
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pradėtos vertinti paraiškos, kurios surinko 57 balus. Primename, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui, buvo vertinamos paraiškos, surinkusios 100–60 balų.
 
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
 
Pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ atnaujintą prioritetinę paraiškų eilę šiuo metu yra vertinamos paraiškos, surinkusios 75–73 balus. Šiuo metu vertinamų paraiškų, surinkusių 75 balus, yra 30, 74 balus – 8, 73 – 22. Primename, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui buvo vertinamos paraiškos, surinkusios 95–76 balus.
 
Parama žemės ūkio vandentvarkai
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pakoreguotą prioritetinę paraiškų eilę vertinamos paraiškos, surinkusios 65–35 balus. Šiuo metu vertinamų paraiškų, surinkusių 35 balsus, yra 9. Primename, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui buvo vertinamos paraiškos, surinkusios 70–45 balus.
 
Parama žemės konsolidacijai
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ pakoreguotą prioritetinę paraiškų eilę vertinamos paraiškos, surinkusios 65 balus. Šiuo metu vertinamų paraiškų, surinkusių 65 balus, yra 7. Primename, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui buvo vertinamos paraiškos, surinkusios 70 balų.
 
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ šiuo metu vertinama 16 paraiškų, surinkusių nuo 41 iki 45 atrankos balų. Primename, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui buvo vertinamos paraiškos, surinkusios 46–70 balų.