Pakoreguotas paraiškų priėmimo grafikas (2016-04-25)

Š. m. balandžio 22 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 m. grafikas.
 
Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į paramos paraiškų priėmimo pagal KPP priemones priėmimo 2016 m. grafiko pakeitimus. Nukeltas paraiškų  ir projektinių pasiūlymų rinkimo pradžios terminas:
 
  • Paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (paraiškos, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur) bus priimamos nuo gegužės 16 d. (anksčiau paraiškų rinkimo pradžia buvo gegužės 2 d.).
  • Projektinius pasiūlymus pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ bus galima teikti rugpjūčio 16 d. – rugsėjo 30 d. (anksčiau projektinių pasiūlymų rinkimo pradžia buvo numatyta gegužės 2 d.).
  • Projektiniai pasiūlymai pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ bus renkami rugpjūčio 16 d. – rugsėjo 30 d. (anksčiau projektinių pasiūlymų rinkimo pradžia buvo numatyta gegužės 2 d.).
 
Pakoreguotame grafike nėra numatyta data, nuo kada planuojamos rinkti paramos paraiškos pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.
 
Su paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 m. grafiko nauja redakcija galima susipažinti čia.
 
www.nma.lt