Naujienos biodegalų gamintojams (2015-10-15)

Praėjusią savaitę įsigaliojo žemės ūkio ministro patvirtinti Paramos biodegalų gamybos plėtrai programos pakeitimai, aktualūs ne tik pareiškėjams, bet ir gaunantiems paramą pagal šią programą.
 
Biodegalų ir rapsų aliejaus gamintojų paraiškos gauti paramą renkamos nuo šių metų spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.
 
Naujovės pretendentams gauti paramą
 
Pagalbos gavėjams kompensuojamos žaliavos įsigijimo (išauginimo) išlaidos, padarytos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų lapkričio 15 d.: rapsų grūdų – 46,34 Eur už toną, javų grūdų – 33,02 Eur už toną.
 
Nuo šiol biodegalų gamintojai, siekiantys gauti valstybės pagalbą rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti ir dehidratuoto etanolio gamybai skirtų žaliavų išlaidoms atlyginti, turės pateikti daugiau duomenų apie kompensuotų grūdų, perdirbtų į biodegalus, ar rapsų aliejaus kiekį praėjusiais metais ir einamaisiais metais.
 
Pagalbos gavėjai iki ateinančių metų balandžio 2 d. turės pateikti Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui paskutiniųjų kalendorinių metų įmonės ekonominius finansinius rodiklius, reikalingus pagalbai pagrįsti ir pagalbos dydžiui ateinantiems kalendoriniams metams nustatyti.
 
Šiuos duomenis patvirtinančius dokumentus savo parašu turės patvirtinti valstybės pagalbos prašančios įmonės vadovas arba finansininkas.
 
Gamintojai turi laikytis įsipareigojimų
 
2014 m. patvirtinti pagalbos gavėjai iki 2015 m. lapkričio 15 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti patvirtinančius dokumentus, kad iš 2014 metais kompensuotų rapsų grūdų pagamintas rapsų aliejus iki 2015 m. liepos 15 d. yra parduotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos rapsų metilo esterio gamintojams ir praėjusiais metais kompensuoti rapsų ir javų grūdai iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. yra perdirbti į biodegalus.
 
Naudinga informacija:
 www.nma.lt