Lietuvos ūkininkus pasieks daugiau kaip 442 mln. eurų išmokų (2015-09-28)

Išmokų už pasėlius (pagrindinė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus, susietoji išmoka už baltyminius augalus) bei pienines karves avansai bus pradėti mokėti nuo spalio 16 dienos. Avansinių išmokų dydžiai sieks iki 70 proc. numatytų išmokų bendrų sumų. Likusios išmokų dalys bus pradėtos mokėti nuo gruodžio 1 d. ir bus išmokėtos iki kitų metų balandžio 30 d. Bendra už 2015 m. išmokėtina ES tiesioginių išmokų suma Lietuvos ūkininkams sieks 442,5 mln. eurų.

„Anksčiau pradėtos mokėti tiesioginės išmokos bus didelė paspirtis ūkininkams, kuriems reikalingos apyvartinės lėšos, ypač nukentėjusiems dėl pieno ūkio krizės“, – pažymi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos tikrina pareiškėjus, siekiančius tiesioginių išmokų už že­mės ūkio naudmenas ir kitus plo­tus, taip pat paramos pagal su plo­tu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemo­nes ir pienines karves. Šiemet patikroms atlikti atrinkta 12 500 tokių ūkių. Visas tiesioginių išmokų patikras siekiama užbaigti iki spalio 1 d. Tik tuomet agentūra galės iš­mokėti tiesioginių išmokų avansus. Už šiemet deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus planuojama išmokėti tiesiogines išmokas 136 tūkst. pareiškėjų.

www.zum.lt