Balandį kviečiame teikti paraiškas (atnaujinta) (2016-04-04)

Balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis:

  • „Parama smulkiesiems ūkiams“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
  • „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
  • „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
  • „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d.
  • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų)“ – nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
 
Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. birželio 6 d. vyks žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pasėlių deklaravimo metu, teikdami vieną paraišką, galite prašyti tiesioginių išmokų bei išmokų už plotus pagal šias KPP priemones:
  • „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“;
  • „Ekologinis ūkininkavimas“;
  • „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“;
  • „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
 
Naudinga informacija
 

www.nma.lt