Auginantiems ir veisiantiems žuvis – paramos galimybės (2015-05-15)

Š. m. gegužės 11 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti akvakultūros tvenkiniuose 2015–2020 metais taisyklės.
 
Siekiant plėtoti aplinkosaugos funkcijas atliekančią akvakultūrą, numatyta remti akvakultūros veiklą, įskaičiuojant aplinkos, biologinės įvairovės išsaugojimą ir gerinimą, taip pat kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų elementų tvarkymą.
 
Į auginantiems ir veisiantiems žuvis skirtą paramą iš valstybės biudžeto gali pretenduoti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių metinės pajamos iš žuvininkystės produktų gamybos sudaro daugiau kaip 50 proc. Atkreipiamas dėmesys, jog užsiimantieji akvakultūra turi būti įsipareigoję laikytis nustatytų vandens aplinkosaugos reikalavimų.
 
Metinė kompensacija už negautas pajamas gali siekti iki 150 Eur už ha − jeigu iš sertifikuoto akvakultūros tvenkinių hektaro einamaisiais metais gauta po 200 kg ir daugiau tvenkinių žuvų produkcijos; iki 120 Eur už ha − jeigu iš sertifikuoto akvakultūros tvenkinių hektaro einamaisiais metais gauta nuo 100 iki 200 kg tvenkinių žuvų produkcijos; iki 60 Eur už ha − jeigu iš sertifikuoto akvakultūros tvenkinių hektaro einamaisiais metais gauta nuo 50 iki 100 kg tvenkinių žuvų produkcijos.
 
Pareiškėjai, pretenduojantys gauti paramą, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 10 d. turi pateikti paraiškas savivaldybėms, kurių teritorijoje yra juridinio asmens buveinė ar fizinio asmens registracijos vieta.
 
Naudinga informacija:
 www.nma.lt