• Susietoji parama ūkininkams: pasikeitimai nuo 2017 metų (2016-08-25)

  ES savanoriška susietoji parama 2015–2016 m. žemdirbiams mokama už pareiškėjų laikomus gyvulius (pienines karves, mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis, pienines ožkas) ir deklaruotus baltyminių augalų, atviro ir uždaro grunto daržovių, vaisių ir uogų plotus. O nuo 2017 m. papildomai į paramos schemą bus įtrauktos išmokos už cukrinius runkelius, sėklai auginamas bulves, taip pat javus, apsėtus sertifikuota sėkla.

  Parama cukriniams runkeliams bus …

 • Rugpjūčio 31 – paskutinė šienavimo darbų diena (2016-08-17)

  Nespėję nušienauti pievų ūkininkai turėtų paskubėti, nes šį darbą jie privalo padaryti iki rugpjūčio 31 d. Pareiškėjai, deklaruojantys pievas ir ganyklas ir laikantys nepakankamai žolėdžių gyvulių deklaruojamam pievų plotui, deklaruojamus laukus turi nušienauti du kartus per sezoną. Šiems pareiškėjams – tai jau antrojo šienavimo termino pabaiga. 

   

  Pareiškėjai, nelaikantys žolėdžių ūkinių gyvūnų arba jų laikantys mažiau …

 • Bitininkų mokėjimo prašymai – iki rugsėjo 1 d. (2016-08-09)

  Bitininkai, kuriems 2016 m. skirta parama pagal Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014-2016 metų programos priemones, iki rugsėjo 1 d. kviečiami teikti mokėjimo prašymus.

   

  Mokėjimo prašymus Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams paramos administravimo skyriams paramos gavėjai turi pateikti pagal savo gyvenamąją / buveinės vietą arba bityno registravimo adresą. Jie tai gali padaryti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.

   

  Kartu su mokėjimo …

 • Bus renkamos paraiškos smulkių ūkių bendradarbiavimui (2016-08-02)

  Norintys gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ kviečiami teikti paraiškas nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 17 d.

   

  Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiai priemonei įgyvendinti skirta paramos suma siekia 1 504 000 eurų.

   

  Paramos …

 • Rugpjūtį – projektiniai pasiūlymai (2016-07-26)

  Nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 30 d. bus renkami projektiniai pasiūlymai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

   

   

   

  Projektinius pasiūlymus priims Regioninės plė …

 • Miškų aplinkosaugai – parama (2016-07-27)

  Miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę padidinti siekiantys miškų valdytojai nuo rugpjūčio 1 d. kviečiami kreiptis paramos. 

   

  Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ priimamos nuo rugpjūčio …

 • Remiamos investicijos į miškininkystės technologijas (2016-07-18)

  Nuo rugpjūčio 1 d. miškininkus kviečiame kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. 

   

  Paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas finansuoti šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiam paraiškų …

 • Paraiškos išrikiuotos pirmumo eilėje (2016-07-12)

  Birželio 30 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Kadangi paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, sudaryta paraiškų pirmumo eilė.

   

  Pagal paminėtą veiklos sritį miškininkai paraiškas galėjo teikti gegužės 2 d. – birželio 30 d. Šiam parai& …

 • Paraiškos verslui paremti – jau rudenį (2016-06-07)

  Nuo rudens bus galima teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams plėtoti kaimo vietovėse, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

   

  Pagrindinės nuostatos

   

  Paraiškos pagal …

 • Nori gauti paramą, tinkamai registruok ūkinį gyvūną (2016-05-31)

  Kiekvienas laikytojas privalo ženklinti, registruoti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Laikytojams, siekiantiems valstybės paramos, tačiau pavėluotai pranešusiems duomenis apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą, susietoji parama už ūkinius gyvūnus neskiriama.

   

  Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad jau nuo 2003 m. apie laikomų ūkinių gyvūnų kaitą (prieauglio atsivedimą ir paženklinimą, paskerdimą, gaišimą) ir perkėlimą (išvežimą, atvežimą) …

 • Kompensuojamos draudimo įmokos (2016-05-19)

  Ūkininkai paraiškas dėl gyvūnų draudimo dalies įmokų kompensavimo gali teikti birželio 1 d. – gruodžio 30 d. Kviečiame susipažinti su paramos teikimo sąlygomis.

   

  Paraiškos ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalies kompensavimo išmokoms gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo išmokos“ renkamos savivaldybėse, kuriose į …

 • Miškų infrastruktūrai gerinti teikiama parama (2016-04-25)

  Nuo š. m. gegužės 2 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d.

   

  Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 700 tūkst. Eur. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

  & …

 • Pakoreguotas paraiškų priėmimo grafikas (2016-04-25)

  Š. m. balandžio 22 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 m. grafikas.

   

  Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į paramos paraiškų priėmimo pagal KPP priemones priėmimo 2016 m. grafiko pakeitimus. Nukeltas paraiškų  ir projektinių pasiūlymų rinkimo pradžios terminas:

   

  Paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį …

 • Pakoreguota jaunųjų ūkininkų pirmumo eilė (2016-04-22)

  Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad buvo pakoreguota projektų pirmumo eilė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

   

  Pagal KPP veiklos sritį jau vertinamos paraiškos, surinkusios  72 balus. Šiuo metu vertinamų paraiškų, surinkusių 72 balus, yra 9. Primename, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui buvo …

 • Tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai (2016-04-08)

  Atkreipiame dėmesį į Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimus, kurie itin aktualūs artėjant žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui.

   

  Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia – balandžio 11 d. Paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei paramą pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones ūkininkai galės …

 • Balandį kviečiame teikti paraiškas (atnaujinta) (2016-04-04)

  Balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis:

  „Parama smulkiesiems ūkiams“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.

  „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.

  „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ – nuo 2016 …

 • Pakoreguotos projektų pirmumo eilės (atnaujinta) (2016-03-25)

  Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad buvo pakoreguotos projektų pirmumo eilės pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) investicines priemones. Atliekant paraiškų atitikties taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams vertinimą, dalis paraiškų buvo įvertintos kaip netinkamos, dalis dėl sumažėjusios atrankos balų sumos prioritetinėje eilėje nukrito, kitas išregistravo patys pareiškėjai.

   

  Parama investicijoms, …

 • Smulkieji ūkininkai galės kreiptis paramos (2016-03-16)

  Nuo š. m. balandžio 1 d. ūkius modernizuoti ir padidinti jų konkurencingumą siekiantys smulkieji ūkininkai galės kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės finansinės paramos. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiems ūkiams“ skirta 4 mln. eurų paramos.

   

  Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos …

 • Kaimo bendruomenės kviečiamos kreiptis paramos (2016-03-14)

  Nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d. kaimo bendruomenės ir jų asociacijos kviečiamos kreiptis paramos pagal 2016 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Iš viso bendruomenių projektams skirta 1 mln. eurų Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

   

  Vietos bendruomenės šiais metais raginamos įgyvendinti ne pelno siekiančius projektus, skirtus kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems …

 • Renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti (2016-03-04)

  Šiuo metu renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškas pagal supaprastintąsias taisykles gali teikti žemės ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 8 000 iki 50 000 Eur.

   

  Nacionalinės mokėjimo …

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...